Licentie overeenkomst

ATTENTIE: GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IS ONDERWORPEN AAN DE BIJGEVOEGDE SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN VAN EXCYMENT.

Alle software van Excyment is onderworpen aan de volgende licentievoorwaarden, tenzij u een afzonderlijke, ondertekende overeenkomst met EXCYMENT hebt.

Licentieverlening. EXCYMENT verleent u een licentie om ťťn exemplaar van de Software te Gebruiken. "Gebruiken" betekent opslaan, laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Software. U mag de Software niet wijzigen of licentie- of besturingsfuncties van de Software onbruikbaar maken. Indien de Softwarelicentie geldt voor "gelijktijdig gebruik" mag u niet meer dan het maximale aantal geautoriseerde gebruikers toestaan de Software gelijktijdig te Gebruiken.

Eigendom. De Software en het copyright erop is het eigendom van EXCYMENT. Uw licentie geeft u geen titel of eigendomsrecht op de Software en houdt geen verkoop in van welk recht dan ook op de Software.

KopieŽn en adaptaties. U mag alleen kopieŽn en adaptaties van de Software maken voor uw archieven, of wanneer het kopiŽren of de adaptatie een essentiŽle stap van het bevoegde Gebruik van de Software is. U moet alle copyright-kennisgevingen in de oorspronkelijke Software op alle kopieŽn en adaptaties weergeven. U mag de Software niet op een openbaar netwerk kopiŽren.

Niet disassembleren of ontcijferen. U mag de Software niet disassembleren of decompileren, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van EXCYMENT is verkregen. Het is mogelijk dat in bepaalde rechtsgebieden de toestemming van EXCYMENT niet nodig is voor beperkt disassembleren of decompileren. Op verzoek moet u EXCYMENT redelijk gedetailleerde informatie met betrekking tot eventueel disassembleren of decompileren verschaffen. U mag de Software niet ontcijferen, tenzij de ontcijfering een noodzakelijk deel van de werking van de Software is.

Overdracht. Uw licentie wordt automatisch beŽindigd bij enige overdracht van de Software. Bij overdracht moet u de Software, inclusief eventuele kopieŽn en bijbehorende documentatie, aan de ontvanger leveren. De ontvanger moet deze Licentievoorwaarden als conditie voor de overdracht aanvaarden.

BeŽindiging. EXCYMENT mag uw licentie na kennisgeving beŽindigen wegens nalatigheid bij het voldoen aan een van deze Licentievoorwaarden. Bij beŽindiging moet u de Software, tezamen met alle kopieŽn, adaptaties en samengevoegde delen in welke vorm dan ook, onmiddellijk vernietigen.

Exportvereisten. U mag de Software of een kopie of adaptatie daarvan niet exporteren of opnieuw exporteren in strijd met toepasselijke wetten of voorschriften.

Beperkte rechten van de overheid van de VS. De Software en eventuele bijgeleverde documentatie zijn volledig op particuliere kosten ontwikkeld. Zij worden geleverd en er worden licenties voor verschaft als "commerciŽle computersoftware" zoals gedefinieerd in DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (mei 1991) of DFARS 252.227-7014 (juni 1995), als een "commercieel artikel" zoals gedefinieerd in FAR 2.101 (a), of als "Beperkte computersoftware" zoals gedefinieerd in FAR 52.227-19 (juni 1987) (of eventuele gelijkwaardige overheidsvoorschriften of contractclausules), welke dan ook van toepassing is. U hebt alleen die rechten die voor dergelijke Software en eventuele bijgeleverde documentatie worden verschaft door de toepasselijke clausule in FAR of DFARS.

 

 


laatst gewijzigd: 26 januari 2002